Tarieven tandheelkundige zorg

Brinkhuis Derks Tandartsen hanteert tarieven die zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Op uw rekening staan alle verrichtingen die uw tandarts heeft uitgevoerd met daaraan een code gekoppeld. Deze code bestaat uit een letter en twee cijfers (bijvoorbeeld C11 = periodiek onderzoek). Met behulp van deze codes kunt u in de tarievenlijst controleren of uw rekening juist is.

 

U ontvangt voor het deel van de behandeling dat u niet vergoed krijgt van uw verzekeraar een restnota van Famed Medical Factoring. U dient deze dan per acceptgiro over te maken binnen de genoemde betalingstermijn.

tarieven tandarts en orthodontie in Zevenaar

tarieven tandarts zevenaar

Famed Medical Factoring

De betalingsvoorwaarden van Famed, kunt u op  www.famed.nl onder het kopje "patiënteninformatie" inzien. Ook heeft Famed een telefonische helpdesk waarmee u kunt bellen als u een vraag heeft over uw nota.

Voor meer vragen over tandartstarieven verwijzen we u naar www.nza.nl

Vondellaan 180
6901 MR Zevenaar

0316-523570